Vježba evakuacije učenika u slučaju potresa

aaa
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Operativni vatrogsci središnje postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće održali su taktičku vježbu u kojoj je zadatak bila evakuacija učenika i osoblja Osnovne škole Ivana Kukuljevića iz ugroženog objekta u skladu s planom evakuacije u slučaju potresa, ali i spašavanje ugroženih osoba.

Kratak tijek vježbe je bio sljedeći: “U slučaju potresa za vrijeme nastave kada se učenici nalaze u učionici, uputiti učenike da stanu uz nosivi zid, odmaknuti od staklenih površina i visokih predmeta, ormara. Ako učenici ne mogu stati uz zid, mogu se zakloniti ispod školskih klupa. Ne napuštaju zgradu dok traje potres. Po nastalom događaju, ravnatelj s nastavnicima oglasio je tihu uzbunu za evakuaciju učenika i osoblja škola iz ugroženog objekta. Evakuacija se obavlja po Planu za evakuaciju Osnovne škole, gdje je zborno mjesto na platu igrališta. Svaki nastavnik provjerava prisutnost i broj učenika koji su obavili evakuaciju odnosno jesu li svi prisutni, te predaju brojno stanje ravnatelju škole. U međuvremenu, tehničko osoblje škole obavlja radnje isključivanja objekta u beznaponsko stanje i zatvaranje plinskih dovoda prema objektu. Nakon podnošenja izvještaja o stanju obavljene evakuacije, došlo je do saznanja da nedostaje jedan učenik. O nastalom događaju ravnatelj obavještava žurne službe, prije svega središnju vatrogasnu postrojba DVD-a Belišće, koji po dojavi dolaze na mjesto nastalog događaja s dva navalna vozila, te ravnatelj upoznaje zapovjednika da nedostaju jedan učenik koji je ostao u objektu škole. Zapovjednik DVD-a Belišća izdaje zapovijed spašavanja osobe – učenika, te jedna vatrogasna grupa s izolacijskim aparatima ulazi na glavni ulaz u objekt škole, a druga vatrogasna grupa preko ljestava provjerava na višim katovima objekta škole. Nakon pronalaska učenika, vatrogasci ga dovode van objekta, te ga predaju ekipi Prve pomoći Osnovne škole, koja obavlja radnje prve pomoći, a potom po potrebi ih predaju službi Hitne pomoći. U međuvremenu druga vatrogasna grupa nakon poduzima radnje traženja, ustanovljava da nema osoba na višim katovima objekta škole i završava s navedenom radnjom.”

-Ovom vježbom pokazana je koordinacija osoblja škole i učenika prilikom evakuacije te uzajamna suradnja prilikom spašavanja i gašenja požara, zaključio je u izvještaju zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća Dubravko Čovčić.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI