Upis u “malu školu”

79326616_110607967096151_5932375899168047104_o-ojzoo75j0ovhxbdj41oernw6pezwlzld8xffblqlps
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Objavljen je JAVNI POZIV za upis u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2022./2023. godinu za djecu rođenu od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine. Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Kraći program predškole trajat će od 1. veljače do 31. svibnja 2023. godine. Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u matičnom vrtiću u Belišću, područnim vrtićima u Gatu, Petrijevcima i Bizovcu te područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će o vremenu odvijanja predmetnog programa roditelji, udomitelji i skrbnici biti pravovremeno informirani putem internet stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće. ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM, koja je vidljiva na web stranici DV Maslačak, PODNOSE SE OD 19. PROSINCA 2022. DO 20. SIJEČNJA 2023. GODINE. Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“. Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI