Udruga PUKS – rezultati istraživanja na 3. međunarodnom stručnom skupu

Mentalno zdravlje
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 9. do 11. prosinca održao se 3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta s temom Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti.

Za izlaganja se prijavilo se 360 sudionika iz Hrvatske, Italije, Kanade, Njemačke, Slovenije i Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u programu uživo i online. Kao pozvani predavači sudjelovali su dr. sc. Michael Ungar sa Sveučilišta Dalhousie iz Halifaxa u Kanadi i profesor Manfred Spitzer, istaknuti njemački neuroznanstvenik, psihijatar i psiholog, ravnatelj Psihijatrijske sveučilišne bolnice u Ulmu u Njemačkoj, voditelj Katedre za psihijatriju na Sveučilištu u Ulmu i osnivač Centra za neuroznanost i učenje na Sveučilištu u Ulmu.

Naša udruga sudjelovala je predstavljanjem istraživanja koje su provele Dajana Vinković i Vanesa Šerić, a sažetak izlaganja donosimo u cijelosti.

Pandemija COVID-19 uzrokovala je zdravstvenu krizu globalnih razmjera koju su na osobit

način osjetili djeca i mladi. Gubitkom socijalne interakcije s vršnjacima, uslijed izolacije i

nastave na daljinu, a opterećeni prijetnjom za zdravlje ili život, ponekad i bez adekvatne

obiteljske ili prijateljske podrške, nerijetko su bili oslonjeni na vlastite resurse. Jedan od

snažnih prediktora za mentalno zdravlje djece i mladih, osim pozitivnog obiteljskog i

prijateljskog okruženja je i privrženost školi. Suradnjom roditelja, škole i po potrebi stručnjaka

mentalnog zdravlja, a provođenjem kvalitetnih edukativnih programa osnaživanja, možemo

utjecati na otpornost učenika na krizne situacije. Stoga se u ovom radu ispituju stavovi 215

učenika petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole na području Osječko–baranjske

županije.

Istraživanje je provedeno mrežnim anketnim upitnikom tijekom prvog polugodišta

školske godine 2021./2022. Deskriptivnom analizom rezultata istraživanja može se zaključiti

da učenici osnovne škole poznaju značenje pojma kriznih situacija i znaju kako pružiti

podršku. Prepoznaju ulogu učitelja i stručnih suradnika u pružanju podrške učenicima.

Razlike u stavovima učenika o otpornosti u kriznim situacijama s obziromna spol, dob i razred

koji učenik pohađa nisu utvrđene. Školski uspjeh učenika pokazao se statistički značajnim.

Učenici dobrog uspjeha iskazuju pozitivnije stavove o otpornosti u kriznim situacijama od

učenika izvrsnog ili vrlo dobrog uspjeha. Hijerarhijskom regresijskom analizom

najznačajnijim prediktorima stavova učenika o otpornosti u kriznim situacijama utvrđeni su

spol učenika, školski uspjeh i dodatni oblici osnaživanja učenika kroz provođenje pedagoških

radionica. Važna je to pedagoška implikacija istraživanja kojom se apostrofira potreba predlaganja i osiguravanja strategija samoosnaživanja učenika i razvijanja pozitivnog školskog ozračja u uvjetima krize.

S ponosom možemo zaključiti da preventivni programi, a među njima i program „Sedam navika sretne djece“ koje smo proveli kroz ukupno 56 radionica 2018./2019. školske godine u OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće pozitivno utječu na otpornost učenika koji su se unatoč izazovima uzrokovanim pandemijom Covid 19 u velikoj mjeri uspješno prilagodili i oslonili kako na vlastite, tako i na resurse zajednice.

Ovim putem zahvaljujemo se ravnatelju OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, Darku Kovaču na suradnji u provođenju istraživanja, svim roditeljima koji su bili suglasni da njihovu djecu uključimo u istraživanje a najviše učenicima koji su bili proaktivni i iskazali interes za provedbu istraživanja.

Tekst: Vanesa Šerić

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI