Prijave za gradske vrtove u Belišću

42
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Gradonačelnik Dinko Burić raspisao je Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu „Gradskih vrtova“ u Ulici Petra Zrinskog / Ulici Andrije Hebranga u Belišću.

Pisanu prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova.Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće. Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.Rok za prijavu je do 22. listopada.

Prijava mora sadržavati:obrazac prijave s brojem parcele za koju se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), preslik osobne iskaznice, valjani ugovor (za dosadašnje korisnike) te broj parcela koje se planiraju obrađivati

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja.

Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI