Prijave za Gradske vrtove u Belišću

1602850992.9618
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Grad Belišće objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Gradskih vrtova u Ulici Petra Zrinskog / Ulici Andrije Hebranga u Belišću. Prijave na javi poziv moguće su do 22. listopada.

Prijaviti se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova. Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće. Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika. Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja. Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI