Održana izborna skupština DND-a Belišće

FB_IMG_1656514691192
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

U utorak, 28.lipnja, u Centru za kulturu Sigmund Romberg u Belišću s početkom u 19,00 sati, održana je izborna skupština Društva „Naša djeca“, Belišće. Skupštinu je otvorila i nazočne pozdravila, predsjednica Emma Torjanac. Nakon izbora radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja i verifikacijske komisije, podnijeta su i usvojena izvješća o financijskom poslovanju i radu u 2021. godini, Plan rada i financijski plan za 2022.godinu. U drugom dijelu Skupštine uslijedilo je razrješenje predsjednice, dopredsjednice, tajnice, Izvršnog i Nadzornog odbora nakon čega se pristupilo izboru novog vodstva. Za predsjednicu je ponovo izabrana Emma Torjanac, za dopredsjednicu Melita Vujičić, a na mjesto tajnika izabrana je Dajana Frljužec. Članovi Nadzornog odbora sada su: Ivana Belcar, Monika Đogaš i Aleksandra Šrepfler. Novi članovi Izvršnog odbora su: Jasna Anočić, Hana Funtak, Sandra Glasovac, Paula Jedvajić, Ana Kiš, Marija Kovačević, Marija Mandić, Ines Maričić i Martina Petersdorfer. Predstavnica u Savezu Društva „Naša djeca“ Hrvatske, bit će Emma Torjanac, a njezina zamjenica Dajana Frljužec. Nakon 26 godina aktivnog rada u Društvu, iz Izvršnog odbora istupile su Karmen Soldo, Jasna Čordaš i Renata Berečić. Uz prigodne riječi zahvale i skromne poklone, na kraju Skupštine, one su rekle da će i nadalje aktivno sudjelovati u svim aktivnostima koje organizira Društvo „Naša djeca“, za djecu i sa djecom.

Tekst: Sandra Glasovac

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI