Obavijest o podjeli paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.

crveni križ valpovo

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ osiguralo je pakete higijene za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine prema slijedećim kriterijima:

  • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
  1. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR
  2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo
  3. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR po članu
  4. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti:

  1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  2. Osobnu iskaznicu. Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji:
  3. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
  4. Osobnu iskaznicu. RASPORED PODJELA: BISTRINCI 26.9.2023. godine (utorak), u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 09:00 sati Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati BIZOVAC 27.9.2023. godine (srijeda), u prostoru EDUKATIVNOG CENTRA BIZOVAC, Kralja Tomislava 136, Bizovac Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 09:00 sati Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati IVANOVCI 27.9.2023. godine (srijeda), u prostoru DOMA KULTURE, P. Preradovića 60, Ivanovci Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 10:00 sati • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati BELIŠĆE 28.09.2023. godine (četvrtak), u prostoru DOMA UMIROVLJENIKA BELIŠĆE, Vijenac J. J. Strossmayera 67, Belišće Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 09:00 sati Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 12:00 sati VALPOVO 29.09.2023. godine (petak), u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 09:00 sati Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 12:00 sati PETRIJEVCI 29.9.2023. godine (petak), u prostoru LOVAČKOG DOMA, KOLODVORSKA 1, PETRIJEVCI Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 9:00 sati • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji. Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga. Projekt pod nazivom „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ odobren je u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne“, koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FEAD).

Najnovije VIJESTI