Mobilnost u gradu Belišću: izgrađena biciklistička staza Gat – Kitišanci

aaa

Završna press konferenciju projekta Mobilnost u gradu Belišću održana je u utorak, 24. veljače, na biciklističkoj stazi Gat – Kitišanci, točnije na izlazu iz Kitišanaca, gdje je skupinu biciklista dočekala zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković. Projekt, vrijedan 6,4 milijuna kuna (od čega su 55% sredstva EU), dio je mrežnog projekta unaprjeđenja mobilnosti na području Urbane aglomeracije Osijek te je financiran kroz ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizam iz Europskog kohezijskog fonda. Staza duljine 4,2 km prati državnu cestu D34 od Ulice kralja Zvonimira u Gatu i u Kitišancima se, nakon izlaska iz naselja, uključuje na županijsku cestu do Belišća, a potom je kroz izgrađene biciklističke staze u Belišću povezana s mrežom biciklističkih staza i više alternativnih pravaca koji vode do sjedišta naše urbane aglomeracije – grada Osijeka.

-Ovaj projekt treba pridonijeti tome da naša Urbana aglomeracija bude bolje prometno povezana, a biciklističke staze nude alternativu kojom se miče promet sa užurbanih prometnica, kao što je D34, čime se stanovnicima nudi mogućnost korištenja drugih vrsta prijevoza, u ovom slučaju bicikle, rekla je zamjenica gradonačelnika, dodajući kako bicikliranje kao način života i kao cikloturizam ima uzlazni trend.

-Nadamo se da će ova biciklistička staza osigurati prometnu sigurnost biciklistima, ali i ponuditi alternativne rute velikih biciklističkih mreža Europe, poručila je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković.

Rekla je i kako je Grad Belišće kroz prekogranični projekt s Republikom Mađarskom izgradio 3. fazu koja vodi kroz Ulicu M. Gupca i Ulicu Borik u Belišću.

-Prva faza je ova faza koja je najduža (4,2 kilometra), a druga faza prolazi od Kitišanaca do Belišća. No, kako je tu zapravo županijska cesta koja je nedavno izgrađena, te na njoj za sada nema puno prometa, lako ju je svladati biciklom i ne predstavlja problem za prometnu sigurnost, kaže zamjenica gradonačelnika.

Realizacijom projekta Mobilnost u gradu Belišću, donosno izgradnjom biciklističke staze Gat – Kitišanci, Grad Belišće pridonosi sigurnosti i protočnosti u prometovanju gradskim i prigradskim relacijama, povećava se dostupnost obrazovnih, zdravstvenih i ostalih javnih sadržaja u Belišću te se povećava i turistička atraktivnost biciklističkih ruta na području Urbane aglomeracije Osijek.

FOTO: Tin Lacković

Najnovije VIJESTI