Luka, Sara, Matko i Mateo najbolji mladi tehničari

aaaa
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

62. školsko/međugradsko natjecanje mladih tehničara održano je za učenike od 5. do 8. razreda za H i P kategoriju 5. veljače 2020. godine u organizaciji ZTK Valpovo-Belišće u Domu tehnike Valpovo.

Natjecanje je započelo u 8,00 sati po slijedećem rasporedu:

·         ­pisanu provjeru znanja iz predmeta tehnička kultura za razred koji učenik pohađa (30 minuta) – 30 bodova,

·         ­izradu tehničke tvorevine (60 minuta) – 50 bodova i

·         ­predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja (do 5 minuta) – 20 bodova.

Učenici su se natjecali u slijedećim kategorijama:

86 – Graditeljstvo – 6. r (Biljana Pantoš)

1.      Luka Vicić,

2.      Fran Šimić,

3.      Šimun Vidušić


92 – Fotografija – 5. do 8. r (Goran Kupčerić, Dragan Francuz)

1.      Sara Ađić

2.      Buga Kurtović

3.      Stela Marković


423 – Automatika – 5. do 8. r (Tomislav Kudeljnjak, Marijan Antolović)

1.      Matko Varžić

2.      Matej Grgec

3.      Borna Budai


424 – Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina – 5. do 8. r (Davor Milošević, Bojan Fuderer)

1.      Mateo Đurković

2.      Marija Dmitrašinović

3.      Fran Ivanković

Prvoplasirani očekuju poziv za županijski nivo natjecanja.

Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji natjecanja.

Tehničke aktivnosti znatno pridonose razvoju znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti učenika, a natjecanje mladih tehničara omogućuje afirmaciju darovitih i talentiranih učenika i time pridonosi njihovom ranom otkrivanju.

Sudjelujući u natjecanju mladih tehničara učenici već u osnovnoj školi stječu ozbiljna iskustva iz područja tehnike i tehnologije, što ih može motivirati za izbor budućega inženjerskog zvanja ili nastavak karijere u tehničkom području. Na taj se način učenici usmjeravaju u STEM području, što se ostvaruje rukovanjem različitim strojevima, alatima i priborom, izborom i obradom materijala, sastavljanjem i programiranjem sklopovlja, pri čemu natjecatelj izrađuje tehničku tvorevinu prema zadanoj dokumentaciji, koju potom predstavlja pred ocjenjivačkim povjerenstvom.

Natjecanje mladih tehničara organiziraju i provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture. Natjecanje se provodi na temelju redovitog, izbornog i izvannastavnog programa tehničke kulture te programa dodatne nastave sadržane u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i programima posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija:

·         H-kategorija (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi – HNOS) i

·         P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture, a organizatori natjecanja i smotre na školskoj/klupskoj razini su povjerenstva u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture).

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred).

U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.

TEKST i FOTO: ZTK Valpovo – Belišće

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Najnovije VIJESTI