DVD Belišće na terenskoj vježbi Civilne zaštite u Marijancima

Vjezba-Marijanci-08052024-21

DVD Marijanci, DVD Belišće, MUP PU osječko-baranjska, Policijska postaja Donji Miholjac, GD Crvenog križa Donji Miholjac, Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenik civilne zaštite Općine, ŽC 112 Osijek te djelatnici Područne škole Marijanci, članovi su Operativne skupine koja je sudjelovala u terenskoj vježbi Civilne zaštite Općine Marijanci “Marijanci 2024.” provedenoj u srijedu 8. svibnja u središtu Marijanaca.

Tema vježbe bilo je Olujno nevrijeme na području Općine Marijanci na lokaciji Osnovne škole Matija Gubec Magadenovac, Područne škole Marijanci, a vježba je imala za cilj pokazati aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Marijanci na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj olujnog nevremena na lokaciji PŠ Marijanci, zaštita i spašavanje kritične infrastrukture te evakuacija i zbrinjavanje djelatnika i učenika.

Scenarijem je zamišljeno da uslijed olujnog nevremena na području općine Marijanci dolazi do oštećenja obiteljskih domova i javnih ustanova, pada stabala na prometnice i plavljenja podrumskih prostorija. U novonastaloj situaciji načelnik Stožera civilne zaštite Općine Marijanci saziva izvanrednu sjednicu Stožera. Donose se odluke i plan zbrinjavanja ugroženog stanovništva s obzirom da je uslijed olujnog nevremena oštećeno krovište Područne škole Marijanci. Udar groma oštetio je krovište i uzrokovao oštećenje električnih instalacije koje je za posljedicu proizvelo požar kotlovnice. Uslijedilo je pokretanje evakuacije prema planu evakuacije koju su proveli djelatnici škole. Prilikom pojave požara u kotlovnici domar škole prilikom početnog gašenja požara zadobije opekline na rukama i licu.

Djelatnik škole poziva centar 112 i moli za pomoć. Centar 112 poziva policiju, vatrogasce i HMP (simulacija). Područni ured civilne zaštite Osijek provodi pozivanje i izvješćivanje putem Centra 112, uz koordinaciju i obilazak terena službenika PUCZ-a sa Stožerom civilne zaštite. Na mjesto događaja dolaze vatrogasci, te vatrogasni zapovjednik nakon izviđanja javlja ŽC 112 kako mu treba dopunskih snaga za zbrinjavanje većeg broja ljudi, te kako se požar proširio potrebno je dodatnih vatrogasnih snaga. Od voditelja evakuacije saznaje da je u zgradi škole ostao domar koji je započeo gašenje kotlovnice, te su dva nastavnika zarobljena u zgradi. Centar 112 obavještava načelnika stožera CZ Općine te obzirom na situaciju načelnik stožera izdaje nalog za aktiviranje Crvenog križa. Vatrogasci započinju gašenje požara kotlovnice, pretražuju prostor. Na nosilima izvlače ozlijeđenu osobu, zbrinjavaju je i predaju Crvenom križu. Policija regulira promet, zatvara prometnice i po nalogu vatrogasnog zapovjednika trakama obilježava ugroženu zonu. Na mjesto događaja pristižu dodatne vatrogasne snage, gase požar i sprječavaju širenje, spašavaju nastavnike škole, a dolazi i Crveni križ. Radi spašavanje ugrožene osobe s visina, pozvan je DVD Belišće s auto ljestvama (Dubravko Čovčić, Marko Ivić i Mario Karapetrić) koji su obavili evakuaciju ugrožene osobe i dva vatrogasaca. Po zapovjedi vatrogasnog zapovjednika (koordinatora na lokaciji) CK podiže šator i uređuje mjesto za zbrinjavanje ozlijeđenih osoba.

Kako se u olujnom nevremenu nekoliko stabala srušilo u dvorištu škole te predstavljaju opasnost za djelatnike i učenike škole te za operativne snage bilo je potrebno ukloniti srušena stabla čime je završena vježba.

Koordinator vježbe u Marijancima bio je djelatnik PUCZ Osijek Tomislav Ivić, a koordinator na lokaciji vatrogasni zapovjednik DVD-a Marijanci Goran Krleža. Sumirajući i analizirajući rezultate provedene vježbe, Stožer civilne zaštite na čelu s načelnikom Darkom Dorkićem i voditeljima timova izrazio je zadovoljstvo njezinim tijekom te efikasnošću i koordiniranošću timova na terenu. Silvana Pirić, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost u Područnom uredu civilne zaštite Osijek također je pohvalila komunikaciju i koordinaciju tijekom vježbe te rad Stožera i komunikaciju koordinatora na lokaciji kao operativnim zapovjednicima na terenu.

Najnovije VIJESTI